Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
  
  vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 

Hellig tre kongers-vandring d. 27.dec. 2017

                      
Med Jørgen Kruse som fortæller vandrer vi gennem Munckholm og hører her beretningen om de tre vise mænd undervejs mod målet.
Mødested: P-pladsen ved Mariager kirke kl. 14.00
Turleder: Jørgen Kruse, mail: kruse@hotmail.com / tlf.: 29913699
Pris: kr. 25 - gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
 
 
 
Referat > Her
 
 
 
 

      Den Danske Klosterrutes Jubilæumsvandring      ad  Birgittaruten fra d. 19. - 23.august 

 

Program for

Birgittaforeningen

                      2017                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk