Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 reningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægel 

Påskevandring - Skærtorsdag 2017

I anledning af Den Danske Klosterrutes Jubilæumsvandring inviteres til vandring på en del af Birgittaruten gennem det forårsskønne Munkholm og videre gennem Nonneholt tilbage langs Mariager Fjord til kirken og Klostret, hvor vi efter ca. 3 timers vandring slutter af med suppe og sang i Munkesalen.

Mødetid- og sted: Kl. 14.00 på P-plads ved Mariager kirke.
Turleder: Anni Engedal, anniengedal@hotmail.com / tlf. 60674484
OBS: Praktisk påklædning og fodtøj samt væske til turen.
Pris: kr. 25.00 - gratis for børn og Birgittaforeningens medlemmer.
 
 
 

Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute 2017.

"Fra kirke til kirke gennem hele Danmark". 

Den 8.03.17-29.03.17
 
 
 

Hellig tre kongers-vandring 2016

     

 
 

Årsmøde 2016

  
                                        Årsmødets tema var Den Danske Klosterrute,                                                                                 hvor Karen-Marie Holst Jannerup holdt foredrag.
   se www.den danske klosterrute.dk 
          
 

Program for

Birgittaforeningen

                      2017                         

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk