Den Hellige Birgitta 
 
 
 
Mariager
 
 
 
 
 
Birgittaordenens krone

 Velkommen til Birgittaforeningen i 

                           Mariager.
 
Foreningen blev stiftet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til kulturarven efter Sct. Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og - kirke samt støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil.
 
Foreningens vandringer og andre arrangementer giver mulighed for samvær, fordybelse og bevægelse.
 

   PÅSKEVANDRING MED BIRGITTAFORENINGEN I                                                 Mariager.

Her vandrer vi ud på en påskevandring på i alt ca. 6 km ad den smukke Birgittarute. Efter vandringen er der samvær og pilgrimssuppe i Munkesalen, og vi slutter dagen af med at deltage i Mariager kirkes skærtorsdags-gudstjenesten kl. 19.30.                         

Tid og sted: Torsdag d. 29.marts kl. 16 på P. Pladsen v. Mariager kirke.

Turleder: Anni Engedal, Birgittaforeningen i Mariager(mobil 60674484)

OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt drikkelse til turen undervejs.

Pris: 25 kr. ( Gratis f. Birgittaforeningens medlemmer.)

NYHED !

Den Danske Klosterrute            fra Viborg til Aalborg - herunder "Birgittaruten".

  Bogen er en udførlig guide til ture ad den Danske   Klosterrute på strækningen Viborg - Aalborg.                     Ialt et samlet forløb på ca. 300 km.                                 
 Ruten fra Viborg til Mariager er navngivet som   "Birgittaruten". Hele ruten går gennem en smuk         natur  særprægede landskaber, hvor man støder på     spor af fortiden  som runesten, middelalderkirker  og   klostre.
                                      >>Læs mere her
 
Bogen koster kr 329,- 
og kan købes hos Mariager Boghandel, tlf. 98541008.
 

                   Fotos fra reception                              d. 26.jan.2018 i anledning af Foreningen Den Danske Klosterrutes  bogudgivelse.

 

Naturguide 2018

> Se mere her 

 

Program for

Birgittaforeningen

                      2018                        

>Se program her

  Læs om Birgittaforeningen
  >Her
 
  Birgittaforeningens arrangementer
 
  Bliv medlem af Birgittaforeningen
 
 
 
 
 
    Find os på Facebook:
   Birgittaforeningen i Mariager
 
 
 
  
Forklaring om Birgittasymbolet 
 
Birgittasymbolet kan købes hos.
Stella Andersen
Vester Tørslev Bygade 12,
9550 Mariager.
Tlf.: 98555183
stella@post12.tele.dk
 
 
 
 
Birgittahuset
Pilgrimsherberg
Overnatning april - november
 
 
 
 
 
Birgittaforeningen nu CittaSlow certificeret. 
 
 
 
Birgittaforeningen  | alice@nielsen-kudsk.dk